ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  ผลผลิตทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  การชำระภาษี
  รายงานกิจการสภา
  อปพร. / กู้ชีพ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
     
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
เริ่ม : 2010-10-09
ปิด : 2011-10-09
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ใหม่ อบต.หนองกุงธนสาร สวยงามในระดับใด?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
เฉย ๆ
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
บันเทิง
 

     
 
 
ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. 

 กิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 แบบสอบถามความพึงพอใจ


ข้อมูลพื้นฐาน
   ประวัติและตราสัญลักษณ์
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
   ข้อมูลหมู่บ้าน
   ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
   ผลผลิตทางการเกษตร
   สถานที่สำคัญ
   รวมภาพ อบต.


บุคลากร
 โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน
 ผลงาน อบต.
 รายรับรายจ่าย

ข้อมูลสำหรับประชาชน
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 อำนาจหน้าที่
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวงและระเบียบ
 คำสั่ง อบต.

 
 
     
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.