“ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาคน พัฒนางาน ก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ”

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ที่นี่..ตำบลหนองกุงธนสาร

  • 1 สำนักงาน อบต.หนองกุงธนสาร

  • 2 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

  • 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ

  • 4 กศน.ตำบลหนองกุงธนสาร

  • 5 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริรัตนาวาส

  • 6 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างอารมณ์

  • 7 วัดแก้วสว่าง

  • 8 วัดสว่างอารมณ์

  • 9 วัดศิริรัตนาวาส

  • 10 ศาลปู่ตา

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.หนองกุงธนสาร ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000004
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000047
คน
icon
เดือนนี้
0000119
คน
icon
ปีนี้
0003379
คน
icon
ทั้งหมด
0019499
คน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 ...

โพสต์โดย หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง เมื่อ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest