กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

Share on Line
Share on Pinterest