โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร

 

วันที่ 15-16 พ.ย. 2564  

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร โดยนายวิญญู พิมพ์พงษ์  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร และในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลหนองกุงธนสาร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้

Share on Line
Share on Pinterest