โครงการสุขกาย สุขใจ ไหว้พระทำบุญ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสุขกาย สุขใจ ไหว้พระทำบุญ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร นำโดย นายวิชัย อัยรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร จัดโครงการสุขกาย สุขใจ ไหว้พระทำบุญ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสารมีความสุขทางใจเพิ่มมากขึ้น 

Share on Line
Share on Pinterest