ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร

เลขที่ 16 หมู่ที่ 15 บ้านวังขอนแดง ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4342-4309

อีเมลล์ admin@nongkungthanasan.go.th

Share on Line
Share on Pinterest